Θερινό Σχολείο Μεταβολισμού των Οστών

27-30/6 2024, Elite City, Καλαμάτα

διοργάνωση του  Θερινού Σχολείου Μεταβολισμού των Οστών,

που θα πραγματοποιηθεί στις 27 έως 30 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο Elite City, στην Καλαμάτα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Διεθνές Επιστημονικό Ινστιτούτο Αμφικτιονίες.