Κατευθυντήριες Oδηγίες και Πραγματικότητα – Διλήμματα στην Εμβρυομητρική Ιατρική,

11-13 Νοεμβρίου 2022, ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη