Λοιμώξεις και Φλεγμονές στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο” & Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11-13 Μαρτίου 2022

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1-2/14.html

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr