«Μοριακοί και Κυτταρικοί Στόχοι στη Θεραπεία του Καρκίνου»

3-4 Νοεμβρίου 2023
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Οργάνωση
ΑΚΟΣ – Καρκίνος Θεραπεία Σώματος και Ψυχής

Σε συνεργασία
Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

 

 

Ζωντανή μετάδοση- εγγραφή