Περιφεριακό Συνέδριο Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου-Ενωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ  

 ΠΑΤΡΑ

  24 /11 – 26 /11 / 2023

 

Επιστημονικό Πρόγραμμα – 5-9-2023