Συνέδριο Κλινικής & Μεταφραστικής Ογκολογίας

17-20 Νοεμβρίου 2022 Ηράκλειο Κρήτης/

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας 2022 θα πραγματοποιηθεί από 1720 Νοεμβρίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ξενοδοχείο Ατλαντίς.

Την αναγνώριση και την αξιοπιστία του ετήσιου Συνεδρίου της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ υπογραμμίζει τόσο η ανελλιπής διοργάνωσή του όσο και η έμπρακτη αποδοχή του από την Ογκολογική κοινότητα.

Το πρόγραμμά του και φέτος τίθεται στην κρίση σας .

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας καλεί να παρακολουθήσετε τις εργασίες του.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 32 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον ΠΙΣ.

Για την εγγραφή σας [ΕΔΩ].

Το πρόγραμμα θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου [ΕΔΩ] όπου υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες που το αφορούν.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Δ. Μαυρουδής

Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης