1ο Ελληνοκυπριακό Συνέδριο- 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενωσης Ελευ/τιών Καρδιολόγων Ελλάδος