11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

Λεπτομέρειες Συνεδρίου

Για να εγγραφείτε Online παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για να δείτε την Α’ Ανακοίνωση παρακαλούμε πατήστε εδώ