13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και 5ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και
5ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων

στη Θεσσαλονίκη, στις 9-12 Φεβρουαρίου 2023

  • Καταξιωμένοι ξένοι και Έλληνες επιστήμονες παρουσιάζουν νέα επιστημονικά ευρήματα
  • Αντιπαραθέσεις κορυφαίων ειδικών απαντούν σε επιστημονικά ερωτήματα
  • Πρωτοπόροι ερευνητές ενημερώνουν για τα αποτελέσματα κλινικών μελετών και παρουσιάζουν χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
  • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ανταλλάσουν καλές πρακτικές
  • Περιθάλποντες μοιράζονται εμπειρίες και λαμβάνουν στήριξη
  • Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά
ΧΟΡΗΓΟΣ: ALTOIDA

Δηλώστε την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στο: evi@alzheimer-hellas.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 PICAD & 5 MeCoND