16ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής

29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη