29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

3-6 Νοεμβρίου 2022, Aquila Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΙΣΑ

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση του 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Λεπτομέρειες Συνεδρίου

Για να εγγραφείτε Online παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για υποβολή Περιλήψεων παρακαλούμε πατήστε εδώ