3η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων & 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής,

18&19 Νοεμβρίου 2023, ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, Αθήνα

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Εκ μέρους της Καθηγήτριας κ Ν. Περβανίδου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων και Υπεύθυνης της Μονάδας Αναπτυξιακής &  Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ και της Καθηγήτριας

κ. Χ. Κανακά-Gantenbein, Διευθύντριας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή της 3ης Ετήσιας Επιστημονικής Εκδήλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων και του

12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, που θα πραγματοποιηθούν στις 18&19 Νοεμβρίου 2023, ξενοδοχείο Stratos Vassilikos