31ο Ετήσιο συνέδριο συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Παιδιάτρου

11-13 Φεβρουαρίου 2022, Ιωάννινα

Πρόσκληση  Υποβολής  Περιλήψεων

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με

Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster),
καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους.

Το ετήσιο συνέδριο έχει ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα  www.paediatric-ioannina.gr &
ενημερώνεται με νέες πληροφορίες συνεχώς

 

 Σημαντικές ημερομηνίες 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων:
10 Ιανουαρίου 2022
(Δεν θα δοθεί παράταση)

Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων:
20 Ιανουαρίου 2022

 

 Τρόπος Παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

  • Ελεύθερη Ανακοίνωση
  • Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (ePoster)

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα / Θεματολογία

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 Σάββατο,12 Φεβρουαρίου 2022 Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2022
Η ώρα του φοιτητή στην κλινική πράξη

Κλινικό φροντιστήριο

Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
Παιδιατρική Ενδοκρινολογία

Εναρκτήρια Ομιλία
Δωρεά μυελού των οστών
Παρουσίαση
Προφορικών & Ηλεκτρονικά Αναρτημένων ανακοινώσεων

Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία
Παιδιατρική Αλλεργιολογία
Παιδιατρική Νεφρολογία
COVID-19 στα παιδιά

Βραβευμένη Παρουσίαση Ενδιαφέροντος
Περιστατικού

Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή
Πέτρου Δ. Λαπατσάνη

Παιδιατρική Καρδιολογία
Νεογνολογία

Βήμα στο νέο ερευνητή

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Μάκης
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Βλάχος
Γραμματέας: Σοφία Τσαμπούρη
Ταμίας: Δημήτριος Ράλλης
Μέλη: Έλενα Δομουζόγλου
Στεφανία Μακαρίου
Μαρία Μπαλτογιάννη
Ιλιάδα Νάκου
Νικήτας Χατζηγιάννης
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Βασίλειος Γιάπρος
Μέλη: Αικατερίνη Σιώμου
Αλέξανδρος Μάκης
Αντώνιος Βλάχος
Σοφία Τσαμπούρη
Δημήτριος Ράλλης