48ο ΕΠΙΣ

12-14 Μαΐου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Σας προσκαλούμε στο 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 12-14 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Το Συνέδριο θα τηρήσει τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των επιστημονικών εκδηλώσεων
Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Πρόεδρος: Δ. Μπούμπας
Αντιπρόεδρος: Σ. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέας: Ε. Θηραίος
Ειδ. Γραμματέας: Αικ. Μαραθιά
Ταμίας: Λ. Ραλλίδης
Μέλη:
Ν. Αρκαδόπουλος, Ε. Γρουζή, Ε. Βογιατζάκης, Θ. Βραχλιώτης

EnimerotikoDeltio_48_Epis_spreads_20.10