49ο ΕΠΙΣ

Σας προσκαλούμε στο 49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 11-13 Μαΐου 2023 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Το Συνέδριο θα τηρήσει τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των επιστημονικών εκδηλώσεων
Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Πρόεδρος: Σ. Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Ν. Αρκαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ε. Θηραίος
Ειδ. Γραμματέας: Αικ. Μαραθιά
Ταμίας: Λ. Ραλλίδης
Μέλη: Α. Αρδαβάνης, Ε. Βογιατζάκης,
Ε. Γρουζή, Δ. Μπούμπας