5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος

Πέμπτη 12 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο ΜAKEDONIA PALACE, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος.

program_5th_enthe_2022

 

Για πληροφορίες σχετι κά με το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ.