6η Πανελλήνια Συνάντηση: Παχυσαρκία – Περιβάλλον & Κακοήθειες

σελιδα συνεδριου

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η 6η Πανελλήνια Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού
με τον ειδικό τίτλο «Παχυσαρκία – Περιβάλλον & Κακοήθειες» διεξάγεται στην όμορφη
πόλη του Ναυπλίου από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023. Το επιστημονικό πρόγραμμα του
Συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης
προβλημάτων δημόσιας υγείας, μας κατευθύνει στον ορθό προσανατολισμό απέναντι
σε σύγχρονες μάστιγες της ανθρωπότητας και εξετάζει την επίδραση της έρευνας και της
καινοτομίας στην υγεία των πολιτών αλλά και στην οικονομία.
Σημαντική κρίνεται η συμμετοχή της τοπικής ιατρικής κοινότητας στο επιστημονικό πρόγραμμα
του Συνεδρίου, διότι μέσα από τις ειδικές εμπειρίες που οι συνάδελφοι κερδίζουν υπηρετώντας
την δημόσια υγεία στο νομό Αργολίδος, συμβάλλουν τα μέγιστα στην ολιστική θεώρηση της
ορθολογικής αντιμετώπισης του ασθενή.
Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού έχει σαν στόχο να προσφέρει
μέσα από τις επιστημονικές της συναντήσεις τη σύγχρονη γνώση και για το σκοπό αυτό έχουν
προσκληθεί να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου υψηλού κύρους
ομιλητές, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αιχμής, με την απαραίτητη προσπάθεια σύγκλισης
στην ειδική θεματολογία του Συνέδριου.
Υπάρχει η δυνατότητα της διαδικτυακής παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου για
όποιους συναδέλφους αδυνατούν να βρίσκονται κοντά μας με φυσική παρουσία. Σε εύλογο
χρονικό διάστημα μετά την λήξη του Συνεδρίου, όλες οι παρουσιάσεις θα μπορούν να
αναζητηθούν σε ειδική ψηφιακή βιβλιοθήκη που θα ετοιμασθεί σχετικά.
Η πανέμορφη και ιστορική πόλη του Ναυπλίου αποτελεί παράλληλα για όλους μας έναν
ξεχωριστό ταξιδιωτικό προορισμό. Ελπίζω να βρούμε τον απαραίτητο χρόνο να εμπλουτίσουμε
τις γνώσεις μας και να νιώσουμε το ιστορικό ρίγος αναλογιζόμενοι τα πρώτα βήματα του
Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Η Αργολίδα αλλά και η πόλη του Ναυπλίου μας δίνουν
συνάμα και πολλές ευκαιρίες να «γευτούμε» τις ομορφιές του τόπου.
O Πρόεδρος του Συνεδρίου
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης
Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «Η Ελπίς

 

6ESNAYPLIO-QRP προγραμμα