Ιατρική Νομοθεσία

Εκσυχρονισμός της Νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων (17-1-2018)

 

Νέα-ιατρική-νομοθεσία-ΠΙΣ-Ιατρικών-Συλλόγων-Ν.-4512-ΦΕΚ-5_17-1-2018-τΑ΄-Μόνο-τα-άρθρα-271-342