Ιατρική Νομοθεσία

Εκσυχρονισμός της Νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων (17-1-2018)

 

Νέα-ιατρική-νομοθεσία-ΠΙΣ-Ιατρικών-Συλλόγων-Ν.-4512-ΦΕΚ-5_17-1-2018-τΑ΄-Μόνο-τα-άρθρα-271-342

 

 

 

Προεδρικό διάταγμα με την περιγραφή των ιατρικών ειδικοτήτων

ΦΕΚ- Σύσταση, μετονομασία ιατρικών εδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας

ΦΕΚ-2503_25-6-2019-τΒ-Εκπαίδευση-στην-ιατρική-ειδικότητα-της-Δημόσιας-Υγείας-Κοινωνικής-Ιατρικής