Μακρύς ο δρόμος μέχρι την πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR

Αν και ήδη έχουν περάσει 4 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού ως GDPR), το ποσοστό συμμόρφωσης σε αυτόν είναι εξαιρετικά χαμηλό τόσο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και για το δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα στην φαρμακοβιομηχανία το ποσοστό συμμόρφωσης κινείται κάτω από το 32 τοις εκατό, ενώ σε χειρότερη θέση βρίσκονται οι δημόσιες δομές.

Παρόλα αυτά όλοι αναγνωρίζουν θεσμικοί και μη, ότι η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σημαίνει ότι οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ότι οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Αναμφίβολα λοιπόν, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος του είναι να διευκολύνει τη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους πολίτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr