Νέα συσκευή παρατείνει το χρόνο ζωής οργάνων προς μεταμόσχευση

Ενώ η συσκευή θα είναι συμβατή με διάφορα ανθρώπινα όργανα, ο αρχικός κλινικός στόχος θα είναι το πάγκρεας και οι νεφροί.

Καινοτόμο σύστημα που συντηρεί τα προς μεταμόσχευση όργανα περισσότερο χρόνο και είναι εύκολο στη μεταφορά, αναπτύχθηκε από το Newcastle University και την ScubaTx.

Η ομάδα ανέπτυξε ένα πρωτότυπο που ήδη φάνηκε πετυχημένο σε ανθρώπινα όργανα. Μικρό και ελαφρύ, το ScubaTx ελέγχει και παρακολουθεί τη διανομή αερίων σε ένα ανθρώπινο όργανο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή θα επιτρέπει τη μεταφορά ενός οργάνου σε μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη για διαρκή παρέμβαση ενός τεχνικού, μειώνοντας το κόστος και τις καθυστερήσεις.

Ο Dr. Bill Scott, δήλωσε ότι η  ‘’persufflation’’,  ως μέθοδος συντήρησης, ιστορικά βασίζεται σε πολύ καλά εκπαιδευμένους τεχνικούς για την παρακολούθηση και προσαρμογή ροής αερίων κατά τη μεταφορά. Η καινοτομία του  ScubaTx είναι η χρήση υψηλού επιπέδου τεχνολογίας για τη δημιουργία αυτοματοποιημένης συσκευής που είναι απλή στη χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί σε υπηρεσίες υγείας διεθνώς, σε ευρεία κλίμακα.

Ενώ η συσκευή θα είναι συμβατή με διάφορα ανθρώπινα όργανα, ο αρχικός κλινικός στόχος θα είναι το πάγκρεας και οι νεφροί. Σχεδιάζονται δοκιμές για τον επόμενο χρόνο. Στη συνέχεια η εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει λύσεις για μεταμοσχεύσεις ήπατος και καρδιάς.

Πηγές: Photo: ScubaTx.

 

Πηγή: https://www.iatronet.gr/