“Νοικοκυρεύεται” η διαδικασία συλλογής δεδομένων από τα νοσοκομεία

Η ποιοτική ακεραιότητα των δεδομένων που υποβάλλονται από τα Νοσοκομεία κι από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στο BI-Health, αποτελεί προϋπόθεση για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων αναφορικά με την οικονομική και λειτουργική απόδοση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συχνά, όμως, διαπιστώνεται απουσία ικανού αριθμού κατάλληλα εκπαιδευμένων υπαλλήλων για την υποβολή των στοιχείων ή/και κοινών προτύπων για την καταχώρησή τους λόγω ασύμμετρης ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων (για τις περιοδικές υποβολές).

Το αποτέλεσμα είναι η προαναφερόμενη διαδικασία να διεκπεραιώνεται με σχετικά αυθαίρετο τρόπο οδηγώντας ενίοτε σε εσφαλμένες καταχωρήσεις, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την επιχειρησιακή ικανότητα της εκάστοτε προϊστάμενης αρχής να εξάγει ορθά συμπεράσματα και να λάβει στοχευμένες αποφάσεις με βάση την πολιτική της.

Το θέμα είχε απασχολήσει πρόσφατα τη διοίκηση της Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ του Virus είχε αρχίσει να “ξεψαχνίζει” τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώνοντας  αποκλίσεις μεταξύ ορισμένων μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας, οι οποίες φαίνονταν σε πρώτη φάση να μην δικαιολογούνται.

Το “αλαλούμ” που επικρατεί επιβεβαιώνει η απόφαση της Αριστοτέλους να συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της διαδικασίας συλλογής δεδομένων από τα Νοσοκομεία ΕΣΥ και τις ΔΥΠΕ, μέσω των μηχανισμών ΒΙ FORMS, με την επισήμανση “εξαιρετικά επείγον”.

Η Ομάδα αυτή επιφορτίζεται με τη έργο της α) διασφάλισης της ορθότητας των υποβολών μέσω ενιαίου και καθολικά ορισμένου τρόπου, β) απλοποίησης της διαδικασίας μέσω της δημιουργίας αρχείων υποβολών από τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων (για τις περιοδικές υποβολές) και γ) αύξησης του βαθμού ποιοτικής ακεραιότητας των υποβαλλόμενων δεδομένων.

Την Ομάδα απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

  • ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας.
  • ΚΑΤΣΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
  • ΓΡΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
  • ΠΛΥΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
  • ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Μέλος Δ.Σ. ΕΚΑΠΥ
  • ΜΠΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στη 2η Υ.Π.Ε.
  • ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γενικός Ιατρός Κ.Υ. Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.
  • ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
  • ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΥΡΙΑΜ, Προϊσταμένη του Χάρτη Υγείας της 1ης ΥΠΕ.

Πηγη :https://virus.com.gr