Πρόσκληση για ειδίκευση 120 νοσηλευτών

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων νοσηλευτών για λήψη ειδικότητας στη Δημόσια Υγεία και την Κοινοτική Νοσηλευτική προχώρησε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

Η πρόσκληση αφορά την κάλυψη 120 θέσεων, από τις οποίες 90 θέσεις αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στο Δημόσιο τομέα και οι υπόλοιπες 30 αφορούν εργαζόμενους/ες του Δημοσίου τομέα.  Το 30% των θέσεων κάθε ομάδας θα καλυφθεί από υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και το 70% από υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την Δευτέρα 17/8/2020 έως και την Παρασκευή 28/8/2020 (10 εργάσιμες ημέρες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nos.eidikotites@1dype.gov.gr. Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι ή αίτησή του παρελήφθη.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτής. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν τη συνημμένη στην παρούσα αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων

Για την ακριβή διαδικασία και τα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

 

 

 

Πηγή:https://virus.com.gr/