Προκήρυξη από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) Κύπρου

Συνημμένη προκήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 24/7/2020 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου .

 

Πρόκειται για:

  • 5 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

 

Για τον Προϊστάμενο Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Στέλλα Ανδρέου   

Γραφέας – Κεντρικά Γραφεία

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Γραφ: +357 22 605625

Φαξ:   +357 22 605623

s.andreou@shso.org.cy

www.shso.org.cy