Ανάγκη ένταξης του καρκίνου του δέρματος στις επαγγελματικές ασθένειες

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας

 

Την υιοθέτηση νέων αυστηρότερων περιορισμών έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Τέταρτης Αναθεώρησης της Οδηγίας για Καρκινογόνες και Μεταλλαξιογόνες ουσίες, την οποία ανακοίνωσε στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Οδηγία αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια εργαζομένους στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία της Κομισιόν στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού Σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου «Europe’s Beating Cancer Plan».

Σχολιάζοντας την αναθεώρηση της Οδηγίας ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Νίκολας Σμιτ δήλωσε σχετικά ότι «Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να είναι ασφαλέστεροι καθώς ο καρκίνος αποτελεί ακόμα την αιτία των μισών θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Η απόφαση αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να δράσουμε και να μην προβούμε σε συμβιβασμούς στο ζήτημα της υγείας των εργαζομένων» προσθέτοντας ότι η Επιτροπή «θα εξετάσει συγκεκριμένους τρόπους προς επίτευξη της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και ενός στρατηγικού πλαισίου υγείας».

Όπως επισήμανε σχετικά η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ECPC και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου «ο μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος παραμένει μία άγνωστη και υποτιμημένη επιδημία στους χώρους εργασίας. Μόνο στην Ευρώπη, περίπου 14 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους εκτίθενται μακροχρόνια στην υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες, με αποτέλεσμα μετά από την πάροδο πέντε χρόνων, η πιθανότητα εμφάνισης μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος να έχει τριπλασιαστεί. Για το λόγο αυτό χρήζει επιτακτικής ανάγκης η ένταξη του καρκίνου του δέρματος στον ευρωπαϊκό κατάλογο των Επαγγελματικών Ασθενειών, με το Beating Cancer Plan να αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία υιοθέτησης και εφαρμογής ανάλογης νομοθεσίας».

 

 

Πηγή : HealthDaily