Β. Μαράκα : Η κίτρινη κάρτα να διατίθεται από τα φαρμακεία

Την διάθεση της κίτρινης και λευκής κάρτας από τα φαρμακεία προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), σύμφωνα με την κα Βάσω Μαράκα, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.  

«Θα επιθυμούσαμε, ως Ομοσπονδία, όλα τα φαρμακεία να προμηθευτούν έντυπα κίτρινης και λευκής κάρτας και να ενημερώνουν τους πελάτες τους πως και γιατί πρέπει να την χρησιμοποιούν. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας», τόνισε η κα Μαράκα.

 Η συλλογή πληροφοριών για ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, συνέχισε η Πρόεδρος, καθώς και για περιστατικά που έχουν προκύψει από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα συμβάλλει τα μέγιστα στον καλύτερο τρόπο ζωής των ασθενών γενικά αλλά και των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση ειδικότερα.

«Έχουμε αντιληφθεί πως στα φαρμακεία δεν υπάρχουν κίτρινες και λευκές κάρτες. Αλλά και η πλειονότητα όσων επισκέπτονται τα φαρμακεία δεν γνωρίζουν την χρήση τους και δεν τις αναζητούν. Ακόμη και όσοι γνωρίζουν πως υπάρχει ο θεσμός της κίτρινης κάρτας θεωρούν πως ο γιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμπλήρωση της, ενώ και ο ασθενής έχει το δικαίωμα, και την υποχρέωση, να την συμπληρώσει, χωρίς να αναφέρει προσωπικά στοιχεία. Ο ΕΟΦ θα πρέπει να μεριμνήσει πολύ πιο έντονα και συστηματικά για τη διάδοση και την σημασία ύπαρξης αυτών των καρτών, παρόλα που δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσής τους και υποβολής τους είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω fax   είτε, παραδίδοντάς της στον υπεύθυνο ιατρό»,», επεσήμανε η Πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ.

Η κίτρινη κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ενώ η λευκή κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά περιστατικά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι επαγγελματίες Υγείας και οι ασθενείς πρέπει να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο ή ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια (ακόμη και εάν αυτή αναγράφεται στο Φύλλο Οδηγιών).

Η επιθυμία της Ομοσπονδίας είναι να έχει αρωγούς τους φαρμακοποιούς και  να είναι σε συνεχή συνεργασία ώστε οι πάσχοντες να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, ιδιαίτερα  σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας. Από κοινού μπορούν να προωθούν καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όπως αυτή για την Κίτρινη Κάρτα.

Η ΠΟΑμΣΚΠ για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα επαφές με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr